Czym różni sie demokracja bezpośrednia od...

pośredniej .??
Jakie warunki trzeba było spełnic , by uzyskać obywatelstwo ateńskie .??

Tematy: 3
Odpowiedź

ODPOWIEDZI (2)

chwilę temu

cakedrop 2010-12-11 17:33:51

+9
agucha97
-8

Została wprowadzona bowiem zasada ekskluzywności (obywatelstwo ateńskie przysługiwało odtąd tylko tym, których obydwoje rodzice byli Ateńczykami)

Odpowiedz na ten komentarz

cakedrop 2010-12-11 17:31:42

+8
agucha97
-9

Demokracja pośrednia (przedstawicielska) to rodzaj demokracji, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Model ten jest zastosowany w większości państw demokratycznych, m.in. w Polsce.Demokracja bezpośrednia - (z greckiego Demos = lud oraz creatos = panować czyli bezpośrednie panowanie ludu) system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.


Odpowiedz na ten komentarz
Podoba Ci się to pytanie?

Szukasz porady? Napisz!

Nie trzeba się logować!