czy usuniecie ciazy jest karalne?

Tematy: wpadka
Odpowiedź

ODPOWIEDZI (12)

chwilę temu

juS 2011-07-06 20:18:30

+13
maciiek
victorek
IGA1888
-10

Art. 152. & 1. kk „Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

& 2. „Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.”

& 3. „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Kobiecie nie grozi żadna kara za usunięcie ciąży. Konsekwencje karne ponosi lekarz i ewentualnie osoby udzielające pomocy w przerwaniu ciąży. Warunkiem odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży, jest dokonanie tego wbrew ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku. Warunki przerywania ciąży zostały określone w art. 4a wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przerwania ciąży może dokonać tylko lekarz gdy:

1.Ciąża stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej,

2.Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3.Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, (np. gwałt, kazirodztwo itp.)

Ustawa precyzuje dalej w jakim czasie od momentu poczęcia może nastąpić przerwanie ciąży. W przypadku pnkt. 1 i 2 przerwanie ciąży jest dozwolone do chwili osiągnięcia przez płód zdolności samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. W przypadku pnkt. 3, jeżeli od chwili poczęcia nie upłynęło 12 tygodni.

Jeżeli, ciąża zostanie usunięta w sytuacji, gdy nie zachodzą przyczyny jej usunięcia uchylające karalność tego czynu, to zarówno lekarz jak i osoba udzielająca pomocy w usunięciu ciąży popełniają przestępstwo. Przestępstwo zostanie również popełnione, jeżeli mimo zajścia przesłanki uchylającej karalność czynu nastąpi usunięcie ciąży po upłynięciu terminu, w którym można było tego dokonać np. terminu 12 tygodniowego albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną ojca dziecka, przekazującego na ten cel pieniądze, to ponosi on odpowiedzialność z art. 152&2 kk, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Jego odpowiedzialność, podobnie, jak lekarza podlega obostrzeniu w przypadku gdy zabieg zostanie dokonany po upłynięciu terminu przewidzianego w ustawie na legalne dokonanie zabiegu (12 tygodni albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej). Grozi im wówczas kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

skasowany 2011-07-06 19:52:10

+13
IGA1888
-8

no co ty !

BaAaŚkAa 2011-07-06 20:04:05

+12
KASZCZYC
-14

hm. u nas to jest karalne , jak policja się o tym dowie to lekarz który to zrobił idzie do więzienia a ty masz napewno jakąś karę też za to , to pewnie trochę kosztuje , jak bardzo Ci zależy to jedź za granicę tam nie jest to karalne , chociaż ja jak bym tak zrobiła czuła bym jakby zabiła kogoś bardzo ważnego i wg ja bym tego w sumie nigdy nie zrobiła szkoda zabijać bezbronną małą osóbkę ; ((

skasowany 2011-07-06 19:55:36

+12
BaAaŚkAa
IGA1888
misiooooo...
-9

w Polsce aborcja jest karalna i niedozwolona lekarze co to robią też popełniaja przestępstwo. Ale w niektorych krajach można.

skasowany 2011-07-06 19:55:51

+12
IGA1888
misiooooo...
-11

jeżeli chciałabyś usuwać to zagranicę, tam nie karalne

KASZCZYC 2011-07-06 19:55:02

+12
BaAaŚkAa
IGA1888
misiooooo...
-13

Tak a po resztą to głupota zabijać bez bronę dziecko

siusiak 2011-07-06 19:58:11

+12
IGA1888
-13
BaAaŚkAa

nie, ale masz na sumieniu smierc dziecka ...

Godzilla 2011-07-09 22:32:59

jeśli jesteś w ciąży to lepiej poczekaj jak urodzisz.. poczujesz więź do dziecka jako matka. nie usuwaj ciąży ponieważ po pierwsze jest to karalne a po drugie przez swoją głupotę zabijesz niewinne niczemu dziecko.

skasowany 2011-07-06 19:52:47

+11
tymczasowy
IGA1888
misiooooo...
-9

Tak, w Polsce tak.

dosia43 2011-07-06 20:12:29

Tak w Polsce jest to karalne, a za granicą nie, ale ja nie mogłabym zabić swojego dziecka...

skasowany 2011-07-06 20:05:33

+9
maciiek
-12

Podstawa prawna:

Art. 109. KK Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą.

Art. 111. § 1. KK Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.

Wykładnia:

Karalność jest w tym przypadku uzależniona od systemy prawa państwa obcego, jeżeli prawo karne państwa, w którym czyn został dokonany definiuje go jako przestępczy penalizując go ( zagrażając go sankcja karną ) jest on zarazem czynem zabronionym w Polsce. Jeżeli jest on dozwolony w państwie jego popełnienia ustawy karnej polskiej się nie stosuje.

Dziękuje. :))

Pozdrawiam Magda. ;)

BiLLy77 2011-07-08 00:47:41

Z tego co słyszałem...
to w Polsce tak
jestem pewien na 70%

Podoba Ci się to pytanie?

Szukasz porady? Napisz!

Nie trzeba się logować!

Antykoncepcja długoterminowa – komfort i skuteczność

Dotąd pigułki antykoncepcyjne były uważane za najskuteczniejszą oraz najbardziej wygodną formę antykoncepcji. Jej skuteczność była wyższa niż stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych, lecz tylko pod warunkiem regularnego przyjmowania. Okazało się ...  • Czytaj więcej