Dofinansowanie na łóżko elektryczne do rehabilitacji - jak je uzyskać?Osoby niepełnosprawne i niesprawne ruchowo mogą liczyć na dofinansowania - łóżka rehabilitacyjne elektryczne są dzięki temu w zasięgu możliwości każdej rodziny. Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać niemal pełną refundację? Kiedy warto ubiegać się o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?


Dla kogo łóżko rehabilitacyjne?


By ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, trzeba posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Każda osoba niepełnosprawna, która tego potrzebuje, może starać się o refundację. Zakup łóżka rehabilitacyjnego bez tej pomocy często okazuje się niemożliwy. Koszt sprzętu bez pomocy finansowej ze środków PFRON to kilka tysięcy złotych. W przypadku osoby samotnej lub niepracującej rodziny opiekującej się niepełnosprawnym bliskim, taki wydatek bez dofinansowania mógłby po prostu nie zmieścić się w domowym budżecie. Dofinansowanie łóżka dla niepełnosprawnych o trudnej sytuacji życiowej ma ponadto pierwszeństwo w realizacji.


Dofinansowanie PCPR łóżko rehabilitacyjne


Przed pójściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, należy przygotować niezbędną dokumentację. Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzebne będzie:  1. zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością albo opiekuna dziecka z niepełnosprawnością

  2. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  3. kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z osobą składającą wniosek

  4. zaświadczenie lekarza o stopniu niepełnosprawności

  5. dokument poświadczający o miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

  6. zaświadczenia o innych zapomogach, świadczeniach

  7. ewentualnie przyzwolenie lokatorów na montaż sprzętuDofinansowanie - elektryczne łóżko rehabilitacyjne


Wysokość dofinansowania z PFRON wynosi nawet do 95% jego wartości rynkowej. Dofinansowanie elektryczne łóżko rehabilitacyjne nie może za to przekroczyć 15-krotnej wartości średniego wynagrodzenia. PFRON pokryje nie tylko wydatek na sprzęt rehabilitacyjny, ale też usługi remontowe, koszty dodatkowych materiałów budowlanych oraz roboty budowlane. Realizacja zakupu łóżka rehabilitacyjnego musi przyczynić się do likwidacji barier spowodowanych niepełnosprawnością - architektonicznych i fizycznych. Dofinansowania łóżka rehabilitacyjne elektryczne przyznawane są bez żadnych warunków dotyczących wysokości zarobków osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Łóżko rehabilitacyjne wyposażone w podnośniki, materac antyodleżynowy, składane barierki i pilota znacznie poprawi komfort życia w warunkach domowych.


ubezpieczenie szkolne